Habarlar | «Demirýollary» AGPJ

Habarlar

VIP wagonlar ýola düşýär
VIP wagonlar ýola düşýär

«Türkmendemirýollary» agentligi Fewral aýynyň 1-den VIP görnüşli ýagny ýokary hyzmat derejeleri hödürlenýän gatnawlary ýola goýýar.

Bu ýolagçy wagonlarynyň biletleri bolsa railway.gov.tm we demirýol bilet kassalarynda satyşa göýberildi.

Bu wagonda ýolagçylara berilýan hyzmatlaryň beýleki wagonlardan tapawudy ýolagçylara agşamlaryna nahar bilen birlikde, alkogolsyz içgileriň hödürlenmegidir. Şeýle hem ýolagçylaryň isleglerine laýyklykda çaý we kofe hyzmatlary hem ýola goýulýar.

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Mazutly sisternadan ybarat 49 sany otly multimodal ugry boýunça Gyrgyzystanyň Karasu şäherinden Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň üsti bilen Gruziýanyň Batumi şäherine bardy.

Multimodal: Gruziýa ilkinji ýük otlusy bardy

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy

"Türkmendemirýollary" agentliginiň ýolagçylar üçin "086" ýeketäk serwis gullugyny ýola goýandygyny size habar berýär.

Ýolagçylar üçin 086 hyzmady gurnaldy